Implicitné funkcie genetického aparátu

Pozadie:
Až v 70. a 90. rokoch minulého storočia boli základnými prácami nemeckej školy Fa Poppa (FAPopp), čo je jednotka dedičnosti organizmov (chromozóm) ako koherentný zdroj ultraslabej emisie fotónov v rozsahu 250-800 nm. Ide o najviac „pole ekvivalentné chromozómy“. Úloha týchto dedičných žiarení však nebola pochopená. Moji kolegovia a ja sme sa podieľali na týchto vyšetrovaniach, od roku 1984, na Ústave fyzikálnych a technických problémov (IFTP) AKADÉMIA VIED ZSSR, Ústav, teraz rasformirovannom. Tu, d v rokoch 1984-1988. Mala laserová spektroskopia korelačnej metódy objaviť dve základné vlastnosti DNA – schopnosť spontánneho solitonnym vozbuždeniâm TN. fenomén Fermi-pasta-Ulam (FPU) a schopnosť vytvárať vlnovú fantómovú štruktúru (The DNA phantom effect). Viac sa o tom môžete dočítať v mojich monografiách „Vlnový genóm“ (1994), „Vlna genetického kódu“ (1997) a „Lingvistický vlnový gén“. Teória a prax“ (2009), ako aj v našich článkoch. Tieto dve vlastnosti sú v podstate neznáme DNA staršie typy pamäte DNA. Existuje ďalší typ pamäte, genómová holografická, o ktorú som tiež požiadal. Myšlienka holografického pamäťového genómu je založená na experimentoch uskutočnených v TN. Phantom Leaf Effect (Fantom Leaf Effect), naši vedci objavili Adamenka v roku 1975. a nami niekoľkokrát reprodukované atď. výskumník. Najvyššia forma holografickej pamäte Biosystems pamäť mozgu človeka, experimentálne potvrdili Pribramom, Korneevym a mnohými ďalšími výskumníkmi. Ale neobmedzuje sa to len na naše odlišné chápanie hromómov. Holografičnosti je univerzálny princíp, vyrobený po prvýkrát d. Bom [Talbot M., 2005, Holografický vesmír]. Preto sú genóm a holografický mozog atribúty, iba súkromné vyjadrenia tohto javu, ale významné.
Rozvoj výskumu
Potom nastala najdôležitejšia fáza môjho 10-ročného abnormálneho fungovania vo Fyzikálnom ústave Akadémie vied. ich. Pn Lebegyev (Optické oddelenie) veľkí fyzici-profesori Va Ŝeglovym, V. Volf Gorelik, Sa Rešetnâkom atď. Tam sme na môj návrh vytvorili virtuálne laserové molekuly DNA a chromozómov. Zverejnili sme to v roku 1996. v Quantum Electronis a ďalších článkoch sme vypracovali teoretický plán pre laserovú fyziku v laserovej fyzike, súhrnné správy vo fyzikálnych preprintoch a LPI LPI.
Po 6 rokoch podobnej práce DNA laser vyrobený japonskými fyzikmi, niekoľko rôznych, ale v skutočnosti rovnaký efekt ako laserové čerpanie DNA. Toto je zásadne dôležitý a zásadný výsledok. Predtým sa vyskytli mnohé pochybnosti o diele školy f. Poppa – naozaj DNA funguje ako laser? A my Japonci sme to dokázali. Bohužiaľ, japonskí autori nereagovali na môj návrh spoločne rozvíjať a premýšľať o našich výsledkoch. Navyše, nové publikácie japonských autorov o detekcii DNA laserom v tlači nemôžu byť. Môžete veriť, že si uvedomili veľký význam takýchto štúdií a ich strážcu. (A) dôležitosť DNA lasera, ktorý umožňuje vlne simulovať geneticko-metabolické procesy v organizmoch vrátane holografických. Inými slovami, to, čo bolo teoreticky overené v našich prácach, totiž strategicky, na kvantovej úrovni, na diaľku, teda na veľké vzdialenosti, riadi genetický aparát všetkých Biosystémov na Zemi, vrátane ľudí.
Pokračovanie tejto práce len Inštitút manažérskych vied. Vyvinuli sme ho však v inom pláne. Keďže DNA vykonáva funkcie podobné laseru in vivo v rámci chromozómu, možno ju nájsť medzi existujúcimi a lekárskymi lasermi, ktoré by do určitej miery simulovali laserovú funkciu DNA. Toto sme našli. Tento hélium-neónový laser má vlnovú dĺžku 632,8 nm, ale so špeciálnymi ortogonálnymi polarizačnými režimami. V tomto špeciálnom režime dokáže čítať polarizátor (spin) genetickú informáciu v živých organizmoch, bunkách, DNA, RNA a proteínoch. Je schopný preložiť informáciu takzvaného spinu Fotonicky modulované širokopásmové elektromagnetické žiarenie (MBER) podľa teórie lokalizovaného svetla, pričom genetickú informáciu. Teoreticky nám efekty už pridali koncept putujúceho vlnového hologramu Denisűka A čo je najdôležitejšie, tieto efekty a teória nám umožnili uviesť ich do praxe, ktorú možno nazvať biospintronikoj, čiže praktické stelesnenie Lingvistiko - vlnová genetika (BTY). Používame určité biospintronické technológie (Máme patenty a priority), ktoré nám umožnili experimentálne dokázať naše teórie. Treba však poznamenať, že takýto výskum a prax sa stretli s veľkým odporom a neopodstatnenou oficiálnou vedou za pomoci dezinformácií a ohováraní v duchu falšovania vedeckých menovateľov Iluminátov, dokonale prezentovaných Sallemom.

VZNIK FORMÁLNYCH VAD, GENETIKA A MOLEKULÁRNA BIOLOGIE.

Mnohé z genetiky a molekulárnej biológie sú užitočné a vhodné. Chyby sú tu však nevedomé a musia byť napravené, kým nebude príliš neskoro. Hlavnou chybou v predchádzajúcich výskumoch je, že genóm bol považovaný za čisto fyzikálnu funkciu, pričom sú multidimenzionálne, viacnásobné a čo je najdôležitejšie, na kvantovej úrovni. BTY 2 z hľadiska chromozomálnych funkcií implementovaných na hlavnej úrovni - skutočnej (tu sa sústreďujú hlavné výskumy). A kvantovo-mentálne, zahŕňa holografické a nemiestne kvantové komponenty. Tu je výskum izolovaný a stále v plienkach. Alebo klasifikované. Ale tieto kvantové medzipriestorové mentálne a holografické úrovne a podúrovne sú genómom a strategickou rozvojovou oblasťou biológie, medicíny, biopočítačov. Podrobný výskum a analýza genetického aparátu ukázala korene mylných predstáv v predchádzajúcich výskumoch. Toto sú tie kvázi reči, ktorým Amit nerozumel a ktorých mentálnou časťou sú chromozómy a DNA. Strategicky je všetko pod genómom textovo-zvukové a holografické atribúty DNA, ktorých najdôležitejšími črtami sú genóm-biopočítač. Dá sa povedať, že genetický aparát myslí a rozumie našej úrovni. A toto je navyše Základom je myslenie-vedomie mozgu. Ale toto je špeciálna téma.
Bolo to užitočné, keď princípy používania BTY?
Ako chápeme hlavné princípy formovania embryí do dospelých organizmov? Nie, sú len opisné a v konečnom dôsledku nesprávne. Cytodiferenciačné mechanizmy kmeňových buniek a nechápu hlavné. BTY poskytuje jasnú a jednoduchú interpretáciu tohto kľúčového bioprocesu. Dynamická časopriestorová štruktúra vyvíjajúceho sa embrya je určená gradientnými (nie Vol′pertovskimi) vlnovými frontami genómových polarizačných hologramov, vytvorených tekutými kryštálmi DNA cholesterikovho chromozómu kontinua bunkovo-tkanivových oblastí. Sú to tie isté, chromozómy, zdroje koherentného svetla (250-800nm), potrebné na čítanie hologramov genómu. Druhým je embryo dospelého organizmu s kvázi zvukovou štruktúrou proteínových textov, preložené organizmom do jazykov primárnych textov DNA-RNA. Nielen génové kvázi myslenie, stále dáva značkovacím, kalibračným (holografickým) poliam embryogenézu a dáva textu (morfogenetické) komentáre k textu. Treťou kvantovou základňou biomorfogenézy je okamžitý prístup ku všetkým bunkám a genómom kvantovej nelokality, teda teleportačnej vlny geneticko-metabolických informácií medzi stovkami miliárd buniek, ktoré tvoria telo.
Ak je toto všetko dokázané experimentálne? Áno, do istej miery. Táto štúdia je dm n… Jiang Kan Dženâ (Chabarovsk), ACAD.. RAMS Kaznacheyev (IKEM, Novosibirsk), dmn Budagovskogo (Michurinsk), dmn Burlakova (MSU). No, naše experimenty. Zvlášť je potrebné povedať o Nobeliate Lucovi Montagnierovi a jeho tíme. Jasne a nezávisle potvrdili naše údaje o prenose genetickej informácie s vlnovou makrovzdialenosťou. Ich experimenty sú oveľa jednoduchšie, no nie menej dôležité. Skupinová informácia je krátky prenos Montagnierovho segmentu DNA v čistej vode pomocou elektromagnetického poľa (tak si myslia), potom skutočná DNA syntetizovaná pomocou PCR reakcie, rovnaký zdroj, prečítaná informácia [vlny DNA a voda. (L). Montagnier1,2, (J). Aissa2, (E). Del Giudice3, (C). Lavallee2, A. Tedeschi4 a (G). Vitiello5 1 Svetová nadácia pre výskum a prevenciu AIDS (UNESCO), Paríž, Francúzsko 2 Nanetics Biotechnologies, SA. 98 rue Albert Calmette, F78350 Jouy-en-Josas, Francúzsko 3 IIB, Medzinárodný inštitút pre biofotoniku, Neuss, Nemecko 4 WHITE HB, Miláno, Taliansko 5 Katedra matematiky a informatiky, Universit`a di Salerno a INFN, Gruppo Collegato Salerno, I -84100 Salerno, Taliansko. arXiv:1012.5166v1 [q-bio.OT] 23. decembra 2010].

VÍŤAZ NOBELOVEJ CENY LUC MONTAGNIER POTVRDZUJE NÁŠ VÝSKUM

Komentár k článku alebo – ako potvrdzuje náš výskum laureát Nobelovej ceny Luc Montagnier. Vzhľadom na strategický význam práce skupiny, Luc Montagnier, je rozumné poskytnúť hodnotenie v porovnaní s našimi predchádzajúcimi štúdiami rovnakým smerom. Luc Montagnier, de facto, napadol oblasť Linguistiko-vlnovej genetiky (BTY), nevedel o tom, pravdepodobne príbuzný, Žiadny problém. Prečo je štúdium štruktúry magnetickej vody Luca Montagniera (a našej oveľa pokročilejšej verzie) dôležité pri translácii DNA, vrátane štruktúry vnútrobunkovej vody? Dôvody sú nasledovné. V medicíne, v genetike, situácia bola kritická v tom zmysle, že nepoužívajú obrovské informačné súbory "odpad" DNA, V súlade s tým, teraz skutočné príležitosti BTY. Dôvodom je dlhodobý a sústavný nedostatok strategických princípov, práca je hlavným centrom ľudských zdrojov – genetickým aparátom, ktorý je zodpovedný nielen za dedičnosť, ale aj za rozhodujúcu reguláciu metabolizmu a fyziologických funkcií, až po úroveň myslenia. a vedomie. Hlavným problémom je nedostatok, ignorovanie rozporov modelu genetického kódu, ktorý umožnili ostatným nobeliatami – M. Nirenbergom a f. Crick. V skutočnosti, Toto je hrubá chyba nevedomá, presnejšie, ignoruje hodnotu nejednoznačnosti kódovania aminokyselinových kódov proteínu a polovičného kódovania. Táto nejednoznačnosť bola okamžite zaznamenaná, ale nepripísaná im, M. Nirenbergom a f. Crick, ale neskôr to bolo zakryté a "zabudnuté". Základom však je nezabudnúť. Oni však „zabudli“. K čomu to viedlo? To viedlo, ako už bolo spomenuté, k takzvanému transgénnemu inžinierstvu, ktorého hlavným výsledkom sú lacné, geneticky modifikované (GM) potraviny. Hrozí tým zákaz genetického kolapsu života na Zemi. Vysvetlenie som uviedol vo svojich publikáciách.
Druhým dôsledkom sú chyby m. Nirenberga a f. Crick:
Neúspech medicíny pri liečbe závažných chorôb – rakovina, AIDS, tuberkulóza – nepredĺženie aktívneho života ľudí na 200 a viac rokov. Môže a mala by to byť nová vetva biológie a medicíny – Lingvistiko-vlnová genetika. Toto je založené na pochopení genetického aparátu Kvantum Biocomputer (KB), s jeho inherentnými prvkami vedomia a myslenia.
Základné princípy KB, opakujem, -holografičnost′, lingvističnost′ a kvantová nelokálnosť sú riadiace tímy. Experimentálny model umelého KB bol vytvorený na základe laserovej technológie. KB je schopný ako biopočítač vykonávať tieto funkcie: a)) čítať vlnovú genetickú informáciu chromozómov, buniek, tkanív a celých organizmov, b) konvertovať skenovanie (zaznamenávanie informácií) Laserové fotóny modulované širokopásmové elektromagnetické žiarenie (MBER) Zatiaľ čo primárny fotón je genetický informácie, v) vlnový prenos genetickej informácie na makrovzdialenosti, y.) vstup genetickej informácie vo forme organizmu mŠÈI-príjemca, do vnútrobunkovej vody, d) riadenie firmvéru-oprava metabolizmu, fyziológie príjemcu, napríklad chorý alebo starý človek.

Je to teoreticky a experimentálne dokázané na základe publikácií (asi 100) a troch monografií, vrátane poslednej – „Lingvistiko-wave gene. Teória a prax“ (2009). Inými slovami, naše výskumné priority súvisia s prácami tímu Luca Montagniera. Naša prvá publikácia o vlnovej migrácii genetickej informácie bola uverejnená v roku 2003: PP Garyaev, 2003, Klonovanie, AIDS, rakovina, diabetes a genetika vĺn. Vedomie a fyzická realita. zväzok 8, # 2, str. 52-60; P. Garjajev, 2003, Der wellengenetische Code. Tattva Viveka, №20, 68-73. strane. ( V Nemecku ); PP Garjajev, E. Leonova, 2003, Podivný svet vlnovej genetiky. Journal of Mind and Physical Reality", IE 8, č. 6, s. 27-40. v roku 2010. vyšiel náš teoreticko-experimentálny článok o TN. O efekte DNA fantómu. Popisuje fyzikálnu a matematickú formalizovanú predtým neznámu kvantovú pamäť v genetických štruktúrach a jej význam pre organizmy http://scireprints.lu.lv/160/1/gariaev.pitkanen.pdf. A teraz článok na rovnakú tému, Luc Montagnier "DNA vlny a voda", vyvolal vo vedeckom svete hlasnú reakciu, pretože obsahuje experimentálne dôkazy o štruktúre prenosu vĺn na diaľku (vzdialenej) molekuly DNA priamo vo vode. V skutočnosti sme urobili to isté ako Montagnier, len oveľa skôr. A získal patent na tento jav - fantomoobrazovanie, Register pre DNA, ktorý, možno, ilustruje princíp prenosu informácií o DNA, jednu z "duchových variácií", ako vo vode a v živých organizmoch: Rospatent, 2009g., # 2355009, "metóda a zariadenie na vizualizáciu replikatívnej DNA vlny". Objednávkové číslo: 2007102044. Priorita vynálezu 22. január 2007 10. október 2011 Zaregistrovali sme prioritu technologickej vlny vysielajúcej unikátny gén BLBP z neurónov mozgových kmeňových buniek [Gariaev, atď. 2011, Ako riadiť metabolizmus Biosystémov a systém na jeho realizáciu. (Rospatent)]. V rovnakom duchu sme demonštrovali diaľkový vlnový prenos genetickej informácie: Rospatent, 2010g. "Metóda a prístroj riadený vlnový efekt na roztoče Varroa". Číslo objednávky: 2008134520. Prednosť vynálezu 26. augusta 2008 g. Teoretická interpretácia „fantómových“ molekúl DNA http communication://scireprints.lu.lv/160/1/gariaev.pitkanen.pdf nielen pre naše experimenty, ale aj pre prácu skupiny Luca Montagniera, kde autori uviedli nesprávne teoretické vysvetlenie, k rovnakým výsledkom. Všimol som si, že Montagnierova skupina sa neodvoláva na publikácie z roku 2003 a iné publikácie a naše patenty a priority. Teraz, po nezávislom overovacom tíme vedúceho Luca Montagniera, sme už predtým dokázali skutočnosť, priniesli vlnu genetických informácií, novú éru biológie, genetiky a medicíny. Ponúka skutočné možnosti na riadenie zdravia a predlžovanie života ľudí, lingvo-kvantové atribúty chromozómov, o ktorých sme hovorili a publikovali práce za posledných 28 rokov. Pridajte - asi pred 20 rokmi náš skvelý fyzik a kryštalograf Nikolaj Aleksandrovič Bul′enkov dokázal, že štruktúra vody môže vytvárať zhluky, z ktorých môžete vytvoriť ekvivalent vody, kópie DNA, RNA a proteínov [Bul′enkov Na, 1991, Biofyzika, zväzok 36, zväzok 2, s. 181-243. O možnej úlohe hydratácie ako vedúceho faktora v integrácii biosystémov na rôznych úrovniach hierarchie]. Tu sú informácie o domove Luca Montagniera. A pre nás Info, vedúca faktografická báza jeho a našej práce.

„Prof. Dr. PP Garjaev"

Automatický preklad textu.

sk_SKSlovenčina