Implicitné funkcie genetického aparátu

 Fa Poppa (FAPopp), koherentný zdroj nájdený pre ultraslabú emisiu fotónov v rozsahu 250-800 nm. Toto je najviac "pole ekvivalentný chromozóm". Úloha týchto dedičných žiarení však nebola pochopená. Moji kolegovia a ja sme sa podieľali na týchto vyšetrovaniach, od roku 1984, na Ústave fyzikálnych a technických problémov (IFTP) AKADÉMIA VIED ZSSR, Ústav, teraz rasformirovannom. V rokoch 1984-1988. Pomocou korelačnej metódy laserovej spektroskopie sme objavili dve základné vlastnosti DNA – schopnosť produkovať spontánnu solónovú vlnu TN. fenomén Fermi-pasta-Ulam (FPU)  vytvára vlnovú fantómovú štruktúru (fantómový efekt DNA). Viac sa o tom môžete dočítať v mojich monografiách „Vlnový genóm“ (1994), „Vlna genetického kódu“ (1997) a „Lingvistický vlnový gén“. Teória a prax“ (2009), ako aj v našich článkoch. Tieto dve vlastnosti sú v podstate neznáme  volt.

Prof. Dr. PP Garyaev

sk_SKSlovenčina