Zľava!

Naše nové produkty!

Pravá torzná lampa ZenPeak

521,67

Vďaka za zdieľanie!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
E-mail
Skype

Doba odoslania 6-8 týždňov!

Technické vlastnosti: torzná lampa, Surzhinova lampa. Lampa pracuje v dvoch režimoch, konštantné napätie a prvá polperióda striedavej sínusoidy. Zásuvka GU 10, výkon radiátora 2×35-50W.

Popis: Zariadenie na personalizovanú iniciáciu autokorekcie funkčného stavu s fotonickým informačno-aktívnym spinovým poľom na spustenie autokorekcie a rovnováhy vírusov, húb, prvokov, baktérií, helmintov a ich toxínov v organizme a priestor, ako aj energetický, genetický, bunkový, sa využíva na obnovu na úrovni orgánov.

Prístroj a princíp činnosti: Spinovo polarizované žiarenie prístroja je podobné slnečnému žiareniu, ktoré zabezpečuje tvorbu tzv. vitamínu D v tele (ide o spinovo polarizovanú energiu v tele, zabezpečujúcu jeho holistické fungovanie).

Počas spin-štruktúrovania vody sa v nej zrútia gule s informačnou štruktúrou pozostávajúcou zo stoviek a tisícov jednotlivých molekúl, každá molekula sa skrúti a získa príslušný prirodzený spin, zničia sa všetky látky s ľavým spinom: vírusy, baktérie, huby vyzrážajú prvoky, ich toxíny, rádioaktívne častice, mechanické nečistoty a dokonca aj rozpustné soli. Len informačne čistá, štruktúrovaná voda dokáže cez membránu okamžite preniknúť do buniek tela vo forme jedinej molekuly a zabezpečiť látkovú premenu, výmenu voda-soľ, jej delenie a tvorbu energie, eliminovať dehydratáciu a starnutie organizmu.

Spôsob aplikácie:

1. Základné. 30 minút po spánku ráno, 30 minút pred spaním večer. Počas 45 dní. Okrem toho informácia je pitie čistenej vody, počúvanie vlnových genetických matríc.

2. Energeticko-informačné čistenie priestoru, izieb, miest na spanie, vecí sa robí skenovaním množstva svetla. Venujte zvláštnu pozornosť rohom miestnosti, skriniam s oblečením a obuvou, chorým lôžkam, preto nastavte svetlo lampy na správne miesto na 5-10 minút. Ak je to možné, upratať by sa mal celý byt, celý dom a všetky izby. Energia svetla lampy po určitom čase preniká stenami a predmetmi.

3. Obnova a normalizácia funkčného stavu sa zabezpečuje systematickou prácou so všetkými orgánmi tela. Telo je holistický systém, preto sa nesústreďujte len na chorý orgán, príčina ochorenia nemusí byť na tomto mieste. Pri spustení samokorekčných procesov tela je možné:

– obnovenie energeticko-informačného poľa osoby (aury);
- čistenie karmy, vymazanie príčiny choroby, odstránenie energetických obmedzení;
- spustenie samokorekcie aktivity zápalových a chronických procesov súvisiacich s prítomnosťou parazitickej mikroflóry v orgánoch: vírusy, baktérie, huby, prvoky, helminty a ich toxíny;
- ničenie zdravej mysle a tela človeka kameňmi, pieskom, usadeninami soli, cholesterolom, zúžením ciev;
- detoxikácia a odstránenie všetkých "škvárov" z tela;
– prechod regeneračných a regeneračných procesov v organizme na bunkovej, genetickej, orgánovej, neurofyziologickej, funkčnej a mentálnej úrovni;
- obnovenie energeticko-informačných prepojení v rámci tela a energeticko-informačná výmena s energiou kozmického priestoru, Zeme a zemského magnetického poľa (tieto energie zabezpečujú biologický život na Zemi);
- so zdravou mysľou a telom človek dostáva sebarealizáciu, zasvätenie Duchom Svätým, druhé narodenie, čo v konečnom dôsledku znamená "nakŕmenie z Ducha Svätého" - Božia energia, jeho telo je napojené na nekonečný zdroj energie, človek je napojený na svoj vlastný život. ktorá mu zabezpečuje zdravie, pohodu a existenciu jeho radosť.

Získanie štruktúrovanej vody a jedla: nasmerujte svetlo lampy na jedlo v režime „-“ na 30-60 sekúnd, pred jedlom vypite 1 pohár štruktúrovanej vody s trochou soli, ihneď vypite 1 pohár nestudenej vody ráno s trochou vody skladujte vodu a jedlo v nádobách vyrobených z prírodných materiálov. Po dobu 1-10 minút vykonajte energeticko-informatické čistenie miestností, vecí a iných predmetov. Svetlo reflektora tiež zabezpečuje aktiváciu rastu rastlín a živočíchov, zvyšuje ich produktivitu, odstraňuje parazity a eliminuje choroby.

Bezpečnostné opatrenia:

– Aby ste predišli riziku požiaru, nepoužívajte lampu v okruhu 50 cm od miesta na spanie.
– Svetlo lampy nesmerujte na horľavé predmety (teplota lampy môže dosiahnuť 1000°C).
- Buďte opatrní pri popáleninách.
– Po odpojení lampy Surzhina od siete vymeňte začiernené lampy za nové.
– Nedovoľte, aby zariadenie udrelo alebo spadlo.
– Deti sa môžu zdržiavať v miestnosti, kde svieti svetlo, len pod dohľadom dospelej osoby.

Vybavenie

Lampa Surzhin 1 ks; Stojan 1 ks; Návod na použitie

Obsah košíka

sk_SKSlovenčina