Dr. Peter P. Garyaev, doktor biologických vied, rans a RAMTN

od roku 1984, Peter P. Garjajev začal skúmať nové oblasti v oblasti genetického kódovania a v roku 1994 vytvoril nový trend v genetike – Genetics Wave, následne Lingvistiko – A Wave Genetics. V tejto téme Peter P. Garjajev v roku 1997. obhájil doktorandskú dizertačnú prácu fryazino. Bauman v HIAC. Bol zvolený za akademika RANS a RAMTN a za člena Newyorskej akadémie vied. V rokoch 2001-2002 Peter P. Garjajev , Kanada (Toronto), kde experimentálne potvrdil správnosť základných myšlienok lingvistiko – vlnovej genetiky. V roku 2013 založil spoločnosť „Institute Of Quantum Genetics“.

Pracoval ako vedúci vedecký pracovník a vedúci skupiny na Ústave fyzikálnych a technických problémov Akadémie vied Sovietskeho zväzu (1984-1998) Peter P. Garjajev našli dva predtým neznáme, nezvyčajné typy DNA pamäte. Toto bolo zaznamenané laserovou korelačnou spektroskopiou.

Prvým typom je nelineárna dynamika (akustika) DNA s návratom excitácií primárneho módu. Toto je základný jav (nie DNA atď. štruktúry sú organizmy) Vo fyzike je už dlho známy ako "fenomén Fermi-Pasta-Ulam" (kontrola FPU) a excitácia nelineárnych systémov pamäte. Genetický aparát využíva tento jav na spracovanie požiadavky na volanie holografických programov vo svojich vlastných chromozómoch. Takéto požiadavky sa realizujú v biologických systémoch procesov pri regenerácii orgánov a tkanív, Keď chceme zavolať, "návrat" informačnej štruktúry ľudskej pečene regeneriruemoj, pazúry rakoviny, chvost jašterice, atď.. Tieto "check-in" podľa nášho výskumu nielen DNA, ale aj moje nukleoproteíny (ribozómy), proteíny a bioštruktúry (kolagén, extracelulárna matrix).

Druhým typom pamäte je efekt DNA fantómu, teda pamäťové prostredie založené na dynamickej vlnovej úlohe molekúl DNA s dynamickým vlnovým charakterom. Prostredím je napríklad priestor kyvetového kompartmentového spektrometra alebo priestor, živé bunky a tkanivá. Používajú ho aj organizmy na prinesenie jedného z kvantových stavov.... molekuly vo forme fantómov DNA. V praxi sa to dá dosiahnuť umelým vytváraním kvantových matríc fragmentov DNA, ktoré sú telu vlastné, vypĺňa a nahrádza stratené fragmenty DNA u ľudí a nevedie ku genetickému poškodeniu. Napríklad mutácia číslo 508 pri cystickej fibróze.

Ďalšou významnou časťou našej práce je úprava súčasného kódovacieho modelu v genetickom aparáte tripletových proteínov. Podstatou našich úprav je, Aký je systém kontextovej orientácie ribozómov na RNA sa realizuje v procese biosyntézy proteínov. To znamená, že zavedieme silnú pozíciu reálnej (nie metaforickej) tekstovosti génov a kvázi mysliacich myslí v zadku genómu, ako kvantový biopočítač. Použitie konceptu fraktálnych dimenzií súvisiacich s úrovňami vedomia a myslenia biologických systémov. A posledným kľúčovým bodom je využitie modelu vesmíru „Boma“ Berkovica – pre praktickú aplikáciu našich technológií.

Tieto fázy našej práce vytvorili základ pre preskúmanie a pridanie už významných funkcií DNA v genetickom kódovaní. Lingvistiko - teória vlnového genómu. V spolupráci s poprednými fyzikmi z Moskovskej štátnej univerzity, FIANa, ISP RAS a zahraničnými výskumníkmi sme publikovali desiatky vedeckých článkov. Vyšli tri monografie (autor Peter P. Garjajev). Patenty a priority. Na základe toho všetkého bola vyvinutá zásadne nová korekčná technológia s cieľom predĺžiť ich zdravie a aktívny život. Jedným z najdôležitejších bodov vznikajúcich technológií je kvantové programovanie kmeňových buniek prostredníctvom prirodzených programov, využívaných ľudským telom.

Peter P. Garjajev bol nominovaný na Nobelovu cenu za medicínu, ktorá sa bude konať v roku 2021.

sk_SKSlovenčina